ספר המצוות לאו צו


מצות לאו צו - לא להקריב בעל מום מיד הנוכרי

הזהירנו מהקריב קרבנות נכרים כשהם בעלי מומין ולא נאמר "אחר שהוא נכרים, נקריב בעבורו בעל מום".

והוא אמרו יתעלה ומיד בן נכר לא תקריבו.

ומי שעבר והקריב לוקה.

הערותעריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo96