ספר המצוות לאו צז


מצות לאו צז - לא להטיל מום בקדשים

הזהירנו מתת מום בקדשים, וזה יקרא מטיל מום בקדשים. וכל מי שיטיל מום בקדשים – לוקה, ובתנאי שיהיה זה בזמן שבית המקדש קיים, דחזי לקורבן.

ובאה האזהרה בזה "כל מום לא יהיה בו(ויקרא כב, כא). ולשון ספרא: לא יהיה בו מום – לא תתן בו מום.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo97