ספר המצוות לאו צב


מצות לאו צב - לא לשחוט בעל מום לשם קורבן

הזהירנו משחוט בעלי מומין. והוא אמרו לא תקריבו את אלה לה'.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo92