ספר המצוות לאו צא


מצות לאו צא - לא להקדיש בעלי מומין למזבח

הזהירנו מהקדיש בעלי מומין לגבי מזבח.

והוא אמרו יתברך "כל אשר בו מום לא תקריבו(ויקרא כב, כ). ואמרו הרי הוא עובר משום בל תקדיש (ספרא, שם).

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo91