ספר המצוות לאו פח


מצות לאו פח - לא לקרוע את המעיל של הכהן הגדול

הזהירנו מקרוע פי מעיל כהן גדול אבל יהיה ארוג כמו שהוגבל.

והוא אמרו יתעלה "כפי תחרא יהיה לו לא יקרע(שמות כח, לב). ומי שחתכו במספרים או הדומה להם – לוקה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo88