ספר המצוות לאו פז


מצות לאו פז - לא להזיח החושן מעל האפוד

הזהירנו מהסיר החשן מעל האפוד אבל יהיה החשן דבוק בו.

ובסוף מכות (שם) אמרו עם זכרון מחוייבי מלקות והא איכא מזיח החשן. הנה כבר התבאר שהמזיח לוקה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo87