ספר המצוות לאו סז


מצות לאו סז - שלא לבטל שמירת המקדש

שהזהירנו מהתעצל בשמירת המקדש ומלכת סביבו תמיד כל הלילה, והוא אמרו יתעלה (במדבר יח, ה): "וּשְׁמַרְתֶּם אֵת מִשְׁמֶרֶת הַקֹּדֶשׁ". וכבר התבאר במצוה כ"ב ממצוֹת עשה ששמירת מקדש ולכת סביבו מצות עשה, וכן נבאר הנה שבטול זה הוא מצות לא תעשה. ולשון מכילתא וְשָׁמְרוּ אֶת מִשְׁמֶרֶת אֹהֶל מוֹעֵד אין לי אלא בעשה בלא תעשה מנין תלמוד לומר וּשְׁמַרְתֶּם אֵת מִשְׁמֶרֶת הַקֹּדֶשׁ.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בראש תמיד ומדות.

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/lo67