ספר המצוות לאו נה


מצות לאו נה - לא להרחיק מצרי דור שלישי מהתחתן עמנו

שהזהירנו שלא להרחיק המצרים ולתעב את חתנותם אחר הכנסם בדת.

והוא אמרו יתעלה לא תתעב מצרי דור שלישי וגו'.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו ומצות אדומי בשמיני ביבמות וסוף קדושין.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo55