ספר המצוות לאו כא


מצות לאו כא - לא למנוע מללמד חובה על המסית

שהזהיר המוסת מלשתוק בחובה שידע אותה למסית ממה שיעמוד להעמיד העונש עליו. והוא אמרו יתעלה ולא תכסה עליו.

ובא הפירוש לא תכסה עליו, אם אתה יודע לו חובה, אי אתה רשאי לשתוק.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo21