ספר המצוות לאו כ


מצות לאו כ - לא ללמד זכות למסית כשיראו בסכנת מוות

שהזהיר המוסת שלא ילמד זכות למסית ואפילו יודע לו זכות אין מותר לו להזכירו וללמד. והוא אמרו יתברך לא תחמול.

ובא הפירוש לא תלמד עליו זכות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo20