ספר המצוות לאו כב


מצות לאו כב - לא ליהנות מעבודה זרה ומשמשיה

שהזהירנו שלא ליהנות בתכשיטין שיקשטו בהן לעבודה זרה. והוא אמרו יתברך לא תחמוד כסף וזהב עליהם.

ובספרי ביאר שצפוי נעבד אסור וסמכו אותו באמרו יתברך לא תחמוד. ומי שעבר על לאו זה חייב מלקות.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בעבודה זרה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo22