ספר המצוות לאו יט


מצות לאו יט - לא להציל המסית כשיראו בסכנת מוות

שהזהיר המוסת מהציל את המסית כשיראה אותו בענין המיתה והצרה. והוא אמרו יתעלה לא תחוס עינך עליו.

ובא הפירוש, מכלל שנאמר לא תעמוד על דם רעך, יכול אי אתה עומד על דמו של זה. תלמוד לומר לא תחוס עינך.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo19