פתיחת התפריט הראשי


מצות לאו יא - לא להקים מצבה

שהזהירנו מעשות מצבה יתחברו אליה ויכבדוה, אפילו הושמה לעבוד האל עליה, וזה כי יתדמה בעבודה זרה כי כן היו עושין הבונין מצבה ומשימין עליה עבודה זרה.

והוא אמרו יתעלה באזהרה מזה "לא תקים לך מצבה(דברים טז, כב).

ומי שעבר על לאו זה חייב מלקות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo11