ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/תס

המצוה לא ללמד זכות למסית כשיראו בסכנת מוות

שלא ילמד המוסת זכות על מסיתעריכה

שנמנע המוסת שלא לטען דבר של זכות על המסית ואפילו יודע לו זכות, ולא ילמדהו ולא יזכרהו עליו, ועל זה נאמר ולא תחמל. וכן אמרו זכרונם לברכה (בספרי) לא תלמד עליו זכות, וענינה, כמו האחרות שזכרנו בסמוך.

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: tryg/mcwa/460