ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/תנט

המצוה לא להציל המסית כשיראו בסכנת מוות

שלא להציל המסיתעריכה

שנמנע המוסת שלא להציל המסית כשיראהו בסכנת מות ואבוד, ועל זה נאמר (דברים יג ט) ולא תחוס עינך עליו. וכן אמרו זכרונם לברכה (ספרי) מכלל שנאמר לא תעמד על דם רעך, יכול אי אתה עומד על דמו של זה? תלמוד לומר ולא תחוס עינך עליו.

שרש המצוה כתוב בקודמות הבאות על מסית וכל ענינה כמותן.

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: tryg/mcwa/459