ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/שלד

המצוה לא לקצור ספיחי תבואות של שנת היובל

שלא נקצור ספיחי תבואות של שנת היובלעריכה

שלא נקצר ונלקט ספיחי תבואות שנת היובל כמו שאדם קוצר בשאר השנים, אבל יש לנו לעשות בדברים שנוי. שנאמר ולא תקצרו וגו' וכל הענין, כמו שפרשנו בסמוך בספיחי שביעית (מצוה שכח).

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: tryg/mcwa/334