ספר החינוך (סדר דפוס פרנקפורט)/רצ

המצוה לא להקטיר מאימורי בעלי מומין

שלא נקטיר אימורי בעלי מומיןעריכה

שלא להקטיר אמורי בעלי מומין, פרוש אמורין, כתבתי בסדר צו במצות מעשה החטאת (מצוה קלח). ועל זה נאמר (ויקרא כב כב) ואשה לא תתנו מהם על המזבח. ענין המצוה זו גם כן ובאור מקום דיניה, כתוב במצוה הקודמת לחברתה. אבל אין לחשב אסור זה עם הנוהגים היום, לפי שאין לנו מקדש בעונותינו להקטיר בו.

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: tryg/mcwa/290