פתיחת התפריט הראשי

יצאו אנשים. ולא נשים. אנשים, ולא קטנים. אנשים - אין פחות משנים.

בני בליעל. בני אדם שפרקו עולו של מקום.

מקרבך. ולא מן הספר.

וידיחו את יושבי עירם. ולא את יושבי עיר אחרת.

לאמר(, בהתראה.) נלכה ונעבדה אלהים אחרים. [בהתראה].


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יג יד - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-13-14