ספרי על דברים יג ד

לא תשמע אל דברי הנביא ההוא - ולא תחזור בו.

או אל חולם החלום ההוא - ולא חשוד למפרע.

כי מנסה ה' אלהיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים וגו'.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יג ד - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-13-04