פתיחת התפריט הראשי

וראית אותה ונאספת אל עמיך גם אתה - מגיד שנתאוה משה למיתתו של אהרן, שנא' כאשר נאסף אהרן אחיך.