ספרי על במדבר יא לה

<< ספרי על במדבר • פרק יא
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יב • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לד • לה • 


מקברות התאוה נסעו העם חצירות. הרי זו היתה בשעה שנצטרעה מרים: