פתיחת התפריט הראשי

ספרי על במדבר יא לה

מקברות התאוה נסעו העם חצירות. הרי זו היתה בשעה שנצטרעה מרים: