ספרי על במדבר יא יג

מאין לי בשר. וכי אחד הוא או שנים לסובלם?