ספרי על במדבר ו יד


קכה. והקריב את קרבנו לה' כבש בן שנתו תמים להוציא בעל מום. וכבשה אחת בת שנתה תמימה להוציא בעלת מום ואיל אחד תמים [להוציא בעל מום] לימד לנזיר שטעון שלש בהמות.


ראו גם: התורה והמצוה על במדבר ו יד - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-bm-06-14