ספרי על במדבר ו יד

<< ספרי על במדבר • פרק ו >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • קכה. והקריב את קרבנו לה' כבש בן שנתו תמים להוציא בעל מום. וכבשה אחת בת שנתה תמימה להוציא בעלת מום ואיל אחד תמים [להוציא בעל מום] לימד לנזיר שטעון שלש בהמות.


ראו גם: התורה והמצוה על במדבר ו יד - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-bm-06-14