ספורנו על קהלת ב יח

ועם זה, "שנאתי את כל עמלי" שאני עמל בעסקי חיי שעה, "שאניחנו לאדם שיהיה אחריי", והנני בזה מצטער על עולם שאינו שלי.