ספורנו/שמות/ה

<< · ספורנו · שמות · ה · >>

בעריכה

"לא ידעתי את ה'" לא ידעתי שום נמצא מהוה אחר אפיסות מוחלט: " וגם את ישראל לא אשלח" וגם שיתאמת מציאות זה הנמצא, לא בשביל זה אשלח את ישראל:


געריכה

"אלהי העברים" על שאמרת מי הוא זה, הנה הוא אלהי העברים המפודסמים המחזיקים בדעות עבר. ועל מה שאמרת שאף גם זאת לא תשלח, הנה מה טוב שתשמע בקולו פן יפגענו. אותנו ואותך:


העריכה

"הן רבים עתה עם הארץ" כי המשכילים לא יפנו אל דבריכם:


טזעריכה

"והנה עבדיך מוכים וחמאת עמך" והנה אנחנו המוכים ואנשי החטאת המכים כלנו עמך, וראוי לך להקפיד על שתי אלה:


יזעריכה

"נרפים אתם נרפים" אתם הנרפים ועצלים מתרפים אתם במלאכתכם, לפיכך הכבדתי עליכם לזרזכם: " ע 'ל כן אתם אומרים נלכה נזבחה" מזה התבאר שאתם נרפים, שאין לחשוב שתאמרו נזבחה אלא כדי להתרפות מן המלאכה:


כבעריכה

"ל" מה זה שלחתני. אם היו ראוים לזה הפורענות, למה גלגלת אותו על ידי:


כגעריכה

"והצל לא הצלת" את שוטרי ישראל המוכים: