פירוש ספורנו על חומש ויקרא עריכה

אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכז