סמ"ג עשה רכב

<< · סמ"ג · עשה · רכב · >>


מצות עשה רכב - להיות שתי הבהמות קודש אם המיר אחת באחרת לקורבן

מצות עשה שהממיר בקרבנו, שתהיה התמורה קדש אע״פ שעבר בלא תעשה, שנאמר "ואם המר ימיר בהמה בבהמה והיה הוא ותמורתו יהיה קדש".

ומשפטי התמורה בארנו בסמל״ת (ל״ת שמ״ה).