סמ"ג עשה קצז

<< · סמ"ג · עשה · קצז · >>


מצות עשה קצז - להקריב קורבן מוסף בראש חודש

מצות עשה להקריב מוסף בראש חודש, כמו שכתוב בפרשת פנחס: ובראשי חדשיכם תקריבו עולה לה׳ פרים בני בקר שנים ואיל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימים ושעיר עזים אחד לחטאת. וכבר בארנו מעשה העולה ונתיחתה [במצות עשה ק״פ] ומעשה החטאת [במצות עשה קפ׳א].