סמ"ג עשה קעו

<< · סמ"ג · עשה · קעו · >>


מצות עשה קעו - שיהיו כל הקרבנות שאנחנו מקריבים תמימים

הלכות קרבנות

מצות עשה שיהיו הקרבנות הקרבים על המזבח תמימים מכל מום, כדתניא בת״כ בפ׳ אמור [ספ״ו] תמים יהיה לרצון זו מ״ע. ואם הקריב בעל מום, ביטל מ״ע ועבר על חמשה לאוין כאשר ביארנו [במל״ת ש״י].