סמ"ג עשה לא

<< · סמ"ג · עשה · לא · >>


מצות עשה לא - לשבות ממלאכה ביום הכיפורים

לשבות ביום הכיפורים ממלאכה, שנאמר "שבת שבתון היא לכם(ויקרא כג, לב). וכל העושה בו מלאכה – ביטל מצות עשה ועבר על מצות לא תעשה המפורשת בספר מצוות לא תעשה סימן ס״ח (סמ"ג לאו סח).