סמ"ג לאו שכו

<< · סמ"ג · לאו · שכו · >>


מצות לאו שכו - שלא יאכל זר מבשר קדשי הקדשים

שלא יאכל זר כזית מבשר קדשי קדשים בעזרה אחר זריקת דמים שנ' ואכלו אותם אשר כופר בהם וגו' וזר לא יאכל כי קדש הם אבל אם אכלו בחוץ או בעזרה קודם זריקת דמים אינו לוקה משום לאו זה אלא מפני הלאוין המבוארים למעלה [בפרק הלוקין דף י"ח כל הסוגיא]: