סמ"ג לאו שכ

<< · סמ"ג · לאו · שכ · >>


מצות לאו שכ - לא להקריב קורבן בלא מלח

שלא להקריב קרבן בלא מלח שנ' "לא תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתך על קרבנך תקריב מלח" והמקריב בלא מלח לוקה ואע"פ כן שנינו בפ' הקומץ רבה לא מלח כשר.