סמ"ג לאו רצח

<< · סמ"ג · לאו · רצח · >>


מצות לאו רצח - לא לקרוע את המעיל של הכהן הגדול

שלא יקרע פי המעיל של כהן גדול, שנאמר "לא יקרע" וה"ה לכל בגדי כהונה שהקורע אותם דרך השחתה לוקה, וכן אמר רב יהודה ביומא [דף ע"ב].