סמ"ג לאו רצט

<< · סמ"ג · לאו · רצט · >>


מצות לאו רצט - לא להזיח החושן מעל האפוד

שלא יפרק החשן מעל האפוד בשעת עבודה, שנאמר "ולא יזח החשן" וגו' ולוקה. ובמכות [דף כ"ב] מביאו ללאו וכן ביומא [דף ע"ב].