סמ"ג לאו רצה

<< · סמ"ג · לאו · רצה · >>


מצות לאו רצה - לא להקריב במזבח הזהב כי אם קטורת שבכל יום

שלא להקטיר על המזבח הזהב שבהיכל אלא קטרת בלבד שמקטירים עליו בכל יום, ואם הקטיר עליו קטרת נדבת יחיד או נדבת רבים או הקריב עליו קרבן או הסך נסך לוקה, שנ' לא תעלה עליו קטרת זרה ועולה ומנחה ונסך לא תסכו עליו.