<< · סמ"ג · לאו · רצו · >>


מצות לאו רצו - לא להסיר בדי הארון מתוך הטבעות

שלא להוציא בדי ארון, שנאמר "בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו". וכשנושאין אותו בכתף צריך להזהר שלא ישמטו הבדים מן הטבעות שהמסיר אחד מן הבדים מן הטבעות לוקה, שנאמר "בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו", וכן אמר רבי אלעזר ביומא [דף ע"ב].