סמ"ג לאו רלב

<< · סמ"ג · לאו · רלב · >>


מצות לאו רלב - לא למכור יפת תואר

מצוות רלב, רלג: אשת יפת תואר

יפת תואר שלא חפץ בה אדוניה, משלחה לנפשה ואם ימכור אותה עובר בלא תעשה, שנאמר "והיה אם לא חפצת בה ושלחתה לנפשה ומכר לא תמכרנה בכסף".