סמ"ג לאו רלג

<< · סמ"ג · לאו · רלג · >>


מצות לאו רלג - לא להעביד יפת תואר אחר שבעלה

מצוות רלב, רלג: אשת יפת תואר

וכן אם כבש אותה אחר שנבעלה לשום שפחות, משישתמש בה לוקה, שנאמר "לא תתעמר בה", לא תשמש בה. ופירש רבינו שלמה בשם רבינו משה הדרשן [בפירוש חומש פ' תצא] שכן בלשון פרסי קורא לעבודת שימוש "עמרא".