סמ"ג לאו רכו

<< · סמ"ג · לאו · רכו · >>


מצות לאו רכו - לא לשכוח מה שעשה לנו עמלק

כשם שנמחה שבעת עממים, כך נצטוו ישראל למחות את זכר עמלק, שנאמר "תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח". ובשתי מצות אלו גם יש מצות עשה כאשר בארנו בסמ"ע (מ"ע קט"ו וקי"ז). מצוה זו אינה נוהגת אלא לימות מלך המשיח לאחר כיבוש הארץ, שנאמר "והיה בהניח ה' אלהיך לך מכל אויביך וגו' תמחה את זכר עמלק מתחת השמים".