סמ"ג לאו רכה

<< · סמ"ג · לאו · רכה · >>


מצות לאו רכה - לא להחיות נשמה משבעה עממין

כל מי שבא לידו אחד מן השבעה עממים, החתי והגרגשי וגו', ולא הרגו – עובר בלא תעשה בעוד שישראל שוכנים בארץ ישראל, שנאמר "לא תחיה כל נשמה(דברים כ, טז).

וכבר נמחה זכרם מתחת השמים.