סמ"ג לאו קצח

<< · סמ"ג · לאו · קצח · >>


מצות לאו קצח - לא להחיות מכשפה

כתוב בפרשת משפטים מכשפה לא תחיה. ותניא בסנהדרין [דף ס"ז] אחד האיש ואחד האשה, ולא נאמר מכשפה אלא שדיבר הכתוב בהווה, שנשים כשפים מצויין בהן.

[שם] ומיתתן במה? אוב וידעוני בכלל כל המכשפים היו ולמה יצאו – לומר לך מה אוב וידעוני בסקילה, אף כל המכשפים בסקילה. כל מחוייב מיתת בית דין שלא המיתו אותו בית דין, לא עברו על מצות לא תעשה, חוץ מן המכשף.