סמ"ג לאו קסב

<< · סמ"ג · לאו · קסב · >>


מצות לאו קסב - לא לקחת כופר ממחוייב גלות לפטרו מן הגלות

הזהירה תורה שלא ליקח כופר להציל מגלות הרוצח בשגגה, שנאמר "ולא תקחו כופר לנפש רוצח.... לנוס אל עיר מקלטו וגו'" (במדבר ל"ה, ל"א-ל"ב).