סמ"ג לאו צב

<< · סמ"ג · לאו · צב · >>


מצות לאו צב - לא לגלות ערוות אם

שלא לגלות ערות אמו, אפילו אינה אשת אביו אלא היתה אנוסתו או מפותתו, שנאמר "וערות אמך לא תגלה אמך היא לא תגלה ערותה(ויקרא יח, ז). ומלשון "אמך היא לא תגלה ערותה" שלא הוצרך ליכתב לאזהרה, אנו למדין בסנהדרין (דף נד.) אם אינו עניין לאזהרה תניהו עניין לעונש סקילה – באמו שאינה אשת אביו, באמו שהיא אשת אביו.