סמ"ג לאו צ

<< · סמ"ג · לאו · צ · >>


מצות לאו צ - לא לגלות ערוות אחי האב

שלא לגלות ערות אחי האב עצמו יתירה על אזהרת משכב זכר שנא' ערות אחי אביך לא תגלה וכן מפרש בפ"ד מיתות [שם].