סמ"ג לאו פט

<< · סמ"ג · לאו · פט · >>


מצות לאו פט - לא לגלות ערוות אב

הזהירה תורה שלא לגלות ערות האב עצמו יתירה על האזהרה של משכב זכר שנ' ערות אביך לא תגלה וכן פירשוה רבותינו בפ"ד מיתות [דף נ"ד].