סמ"ג לאו מז

<< · סמ"ג · לאו · מז · >>


מצות לאו מז - לא לכרות ברית לשבעה עממין וכן לכל עובדי עבודה זרה

שלא לכרות ברית לשבעה עממים שנאמ' לא תכרות להם ולאלהיהם ברית אבל בשאר אומות לא נאסרה כריתת ברית כמו שמצינו בגבעונים שאמרו להם ואולי בקרבי אתה יושב ואיך אכרות לך ברית וכתיב ויכרתו שלמה וחירם ברית.