מצוה:לא לכרות ברית לשבעה עממין וכן לכל עובדי עבודה זרה


לא לכרות ברית לשבעה עממין וכן לכל עובדי עבודה זרה

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

לֹא תִכְרֹת לָהֶם וְלֵאלֹהֵיהֶם בְּרִית. (שמות כג, לב)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים, פרק י
ספר המצוות לרמב"ם: לאו מח    ספר החינוך: מצוה צג    ספר מצוות גדול: לאו מז