<< · סמ"ג · לאו · מו · >>


מצות לאו מו - שלא ליהנות מציפוי עבודה זרה

שלא ליהנות מציפוי נעבד כיצד כגון כל דבר שאין בו תפיסת ידי אדם כמו ההרים והגבעות והאילנות אף שהנעבד עצמו מותר בהנאה, שנאמר (דברים יב, ב): "אֱלֹהֵיהֶם עַל הֶהָרִים" ולא ההרים אלהיהם צפויין אסור כמו ששנינו בפרק כל הצלמים (ע"ז מה, א), והנהנה מהן בכל שהו לוקה שנאמר (דברים ז, כה): "לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך" וכל ציפוי עבודה זרה הרי הן בכלל משמשיה.