<< · סמ"ג · לאו · מא · >>


מצות לאו מא - לא להקים מצבה

שלא להקים מצבת אבן להקריב עליה אפי' לשמים אע"פ שהיתה מצבה אהובה לפני המקום בימי האבות אחרי כן שנאה מפני שעשאוה כנענים לחוק לע"ז שנא' לא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלקיך כל המקים מצבה לוקה.