סיפורי מעשיות (ברסלב)

הטקסט בספר זה הושלם

סיפורי מעשיות משנים קדמוניות הם קובץ סיפורים בסגנון של אגדות עם שסופרו בידי רבי נחמן מברסלב לתלמידיו ונרשמו על ידיהם.

ספר סיפורי מעשיותעריכה

הקדמות
 1. מעשה א' מאבידת בת מלך
 2. מעשה ב' ממלך וקיסר
 3. מעשה ג' מחגר
 4. מעשה ד' ממלך שגזר שמד
 5. מעשה ה' בן מלך שהיה מאבנים טובות
 6. מעשה ו' ממלך עניו
 7. מעשה ז' מזבוב ועכביש
 8. מעשה ח' מרב ובן יחיד
 9. מעשה ט' מחכם ותם
 10. מעשה י' מבערגיר ועני
 11. מעשה יא' מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו
 12. מעשה יב' מבעל תפילה
 13. מעשה יג' משבעה בעטלירס
שיחות שאחר סיפורי המעשיות


כל הספר בקובץ אחד -- מנוקד

ראה גםעריכה

מעשיות שלא היו נכללים בספר סיפורי מעשיותעריכה

מתוך ספר כוכבי אור, "סיפורים נפלאים:"

ֵאלּוּ המּעשׂיּוֹת נכתּבוּ בּכּרך הנּ"ל שׁהיה אצל רבּי נפתּלי

ס' א
מעשׂה ממּלך קטן שׁכּבשׁ אוֹתוֹ מלך גּדוֹל כּמוֹ שׁנּדפּס בּספרי מעשׂיּוֹת חדשׁים.

מעשׂה בּעני אחד שׁהיה יוֹשׁב בּבית המּדרשׁ ולוֹמד


ס' ב

ס' ג
מעשׂה שׁסּ פּר אדמוֹ"ר מקּאפּצין פּאשׁא

ס' ד

עוד ספורים. (מהיכאן?)עריכה

קישורים חיצונייםעריכה